Fotowoltaika Dla Firm Toruń, Kujawsko-Pomorskie

Porozmawiaj z doradcą​​

56 61 01 084

Do niedawna fotowoltaika była rozwiązaniem jedynie dla osób indywidualnych. Obecnie jest inaczej. Fotowoltaika jest także rekomendowana przedsiębiorcom. Firmy fotowoltaiczne dla tej grupy Klientów biznesowych mają specjalne rabaty, upusty, odmienną ofertę. Jesteś przedsiębiorcą? Zastanawiasz się nad zainwestowaniem w instalację fotowoltaiczną? Poniżej przedstawiamy, na czym polega fotowoltaika dla firm.

CO TO JEST FOTOWOLTAIKA DLA FIRM?

Fotowoltaika dla firm to szereg niemalże identycznych rozwiązań, jak te oferowane Klientom indywidualnym. Te są jednak zwykle instalowane masowo, np. 300 – 400 paneli w ramach całych farm. Sprowadza się to do montażu instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach (budynkach, gruntach), stanowiących własność przedsiębiorstw.

W tym jednak przypadku cele zastosowania fotowoltaiki są nieco odmienne niż w przypadku klientów indywidualnych (właścicieli domów). Firmy, montując panele fotowoltaiczne, mogą:

 • oszczędzać – mniej wydają na ogrzewanie budynków, podgrzewanie wody,
 • korzystać z ulgi w podatku dochodowym do równowartości kwoty kosztów instalacji (53 000 zł do odliczenia w ciągu 6 lat),
 • zyskać niezależność energetyczną,
 • inwestować – instalacje fotowoltaiczne podnoszą zasoby majątku trwałego firm,
 • zarabiać – przedsiębiorcy mogą zarabiać w czystej postaci, jeśli wyprodukują z energii słonecznej pokaźne zasoby energii elektrycznej i będą ją oddawać do sieci.

NOWELIZACJA PRAWA UATRAKCYJNIŁA FOTOWOLTAIKĘ DLA FIRM – DLACZEGO?

Obecnie przedsiębiorcom, zainteresowanym możliwościami fotowoltaiki, sprzyja również ostatnia nowelizacja prawa. Dlaczego? Zmodyfikowano dotychczasowe brzmienie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyznając prawo do korzystania z systemu opustów również małym i średnim przedsiębiorcom, dla których produkcja energii elektrycznej nie stanowi głównego przedmiotu działania, dochodu. Tak więc teraz nie tylko właściciele domów, prowadzący gospodarstwa, ale również mali i średni przedsiębiorcy mogą dokonywać opustów. Zgodnie z tym przedsiębiorcy, którzy mają panele fotowoltaiczne, mogą angażować się w magazynowanie wyprodukowanych nadwyżek prądu, a kolejno w ich odbiór w okresie tzw. mniejszej intensywności produkcji energii elektrycznej.

Ta nowelizacja otwarła również firmom możliwość tzw. handlowania nadwyżkami wytworzonej energii elektrycznej. Co to oznacza? Jeśli instalacje fotowoltaiczne przedsiębiorców wyprodukują więcej energii, niż ci zużyją, mogą oni dokonać jej sprzedaży zakładowi energetycznemu. Jak to wygląda? Mechanizm jest bardzo prosty. Firmy, mając nadwyżki z produkcji energii, sprzedają je na zasadach ogólnych, jak inne dobro sprzedaje przedsiębiorca, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Firmy mogą nawet w ten sposób odzyskać 30 – 40% nadwyżek produkowanego prądu. We wzajemnych rozliczeniach na linii przedsiębiorcy (producenci energii z fotowoltaiki), a zakłady energetyczne stosuje się wartość energii czynnej z minionego kwartału.

JAK FIRMY MOGĄ ZARABIAĆ, PRODUKUJĄC ENERGIĘ, DLA ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH?

Oczywiście muszą produkować w swoich instalacjach nadwyżki energii. By osiągnąć jednak dobre zarobki z takiej działalności, trzeba to rozsądnie zaplanować. Po pierwsze trzeba pamiętać, że zakład energetyczny od firm może skupić około 40% ich nadwyżek energii, wyprodukowanej przy użyciu paneli fotowoltaicznych. To powyżej oznacza dla firm, że inwestowanie w gigantyczne zestawy elementów fotowoltaicznych jest nieracjonalne. Co prawda wygenerują one dużo nadwyżek w ciągu danego okresu, cechuje ich doskonała moc, wydajność pracy, ale zakłady kupią tylko średnio 40%, więc ich praca sumarycznie będzie nierentowna. Stąd najwyższa stopa zwrotu z tego działania inwestycyjnego jest wtedy, gdy firmy postawią na małe instalacje fotowoltaiczne dla firm lub nawet mikroinstalacje w tym zakresie. Takie zestawy paneli fotowoltaicznych, chociaż mniejsze, w ogólnym rozrachunku są najbardziej rentowne. Mają tak samo dobre parametry (moc, wydajność, sprawność), produkują dokładnie tyle energii w nadwyżce, ile jest w stanie odkupić zakład, a nie potrzeba na nie tak dużo środków, jak na wielkie zestawy.

Wreszcie od strony formalnej łatwiej jest założyć farmę fotowoltaiczną w wersji mini. Przykładowo w przypadku mikroinstalacji (<50 kWp) nie ma obowiązków formalnych, dodatkowych wydatków środków na cele administracyjne, rozliczeniowe. W przypadku małej instalacji (50 < a >500 kWp) obowiązki również są mocno zredukowane, a koszty przyłączenia są dzielone między przedsiębiorcę oraz energetykę. W przypadku tych znacznie większych farm jest gorzej. Każdy przedsiębiorca, chcący mieć średnią lub dużą instalację fotowoltaiczną, musi pozyskać specjalne pozwolenie (koncesja). Toteż pokazuje, że obecnie optymalna fotowoltaika dla firm to standardowa, mała instalacja. Dzięki niej udaje się spełnić wszystkie, ważne cele biznesowe, a uniknąć nadmiernych kosztów, formalności, procedury pozyskiwania koncesji.

CZY KORZYSTNE FINANSOWO DLA FIRM SĄ PANELE FOTOWOLTAICZNE ?

Opłacalność tych paneli w przypadku działalności biznesowej firm wymaga pogłębionej analizy. By udzielić odpowiedzi na postawione powyżej pytanie, zasadne jest zweryfikować wybrany kazus firmy, która inwestuje w takie działania.

Wybierzmy do analizy firmę, która ma status przedsiębiorstwa, nietrudniącego się zarobkowo produkowaniem energii. Zakładamy, że:

 • firma buduje instalację fotowoltaiczną o wielkości 250 kWp, dzięki czemu rocznie wyprodukuje około 250 000 kWh energii,
 • firma zainwestuje na starcie przedsięwzięcia w montaż około 320 paneli, które będą umieszczone na dachach hal budynków firmowych, a także na gruntach w sąsiedztwie hal,
 • zaplanowano, że dzięki tej instalacji uda się wyprodukować energię elektryczną w pierwszym okresie działalności na potrzeby własne, bez oddawania do sieci nadmiaru.

Prognozowane koszty dla tej inwestycji kształtują się tak:

 • zakup paneli (PV, moc ponad 315 W, kilkaset sztuk) : koszt w granicach 300 000 zł netto,
 • falowniki (sumaryczna moc 230 W): koszt w granicach 60 000 zł netto,
 • łącznie konstrukcje, okablowanie, usługi montażu: koszt w granicach 200 000 zł netto,
 • łączny koszt inwestycji: około 560 000 zł netto, co daje około 700 000 zł brutto,
 • przybliżona cena kupna 1 kWh = 0,55 zł, obowiązujący podatek VAT = 23%.

Analizując te dane, widać, że po pierwszych 6 latach zastosowana fotowoltaika firmy pozwoli na wypracowanie zysków o wysokości równej zainwestowanych środków finansowych w jej wykonanie. W kolejnych latach instalacja, produkująca energię elektryczną ze słońca, będzie zarabiać przedsiębiorcy. Po 10 latach jej stosowania przedsiębiorca może łącznie odzyskać koszty poniesione przy robieniu instalacji, a dodatkowo zarobić nawet do 600 000 zł.

CZY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEKONUJE FOTOWOLTAIKA?

Firma ma być zarządzana tak, aby maksymalizować swoje zyski. Zatem coraz więcej przedsiębiorców dostrzega możliwe zyski, dzięki posiadaniu własnych farm fotowoltaicznych. Obecnie decydują się głównie na te aktywności wielcy giganci rynkowi, np. w branży spożywczej (Tymbark), czy innych. Eksperci przekonują, że do pięciu lat w Polsce, podobnie jak niedawno na Ukrainie może mieć miejsce fotowoltaiczny boom. Dla większości dużych firm fotowoltaika może oznaczać nawet roczne oszczędności na energii na poziomie 500 000 zł. Wielu przedsiębiorców, którzy zainwestowali w te farmy, pozytywnie ocenia swoje przedsięwzięcie i jest zdania, że decydując się drugi raz, uczyniliby dokładnie to samo.

Do niedawna pewien opór w montowaniu instalacji fotowoltaicznych budziła wśród przedsiębiorców niewiedza. Teraz ta bariera została prawie całkowicie zredukowana. Dlaczego? Po pierwsze w skali kraju działa coraz więcej profesjonalnych firm, specjalizujących się w fotowoltaice dla firm. Już podczas pierwszego spotkania z ich przedstawicielami przedsiębiorcy otrzymują kompleksowe analizy na temat tego, jaką powinni mieć instalację, jak będzie działać, jakie będą mieć koszty jej eksploatacji, po jakim czasie i ile będą dzięki niej zarabiać. Na rynku działają także profesjonalne podmioty, który na zasadach pełnomocnictwa, wspierają przedsiębiorców w pozyskaniu dotacji, czy skutecznym wypracowaniu ulgi na zrealizowane działania. Corocznie w skali kraju odbywa się także wiele konferencji, szkoleń, warsztatów doradczych poświęconych tej tematyce. Takie wydarzenia są ważne, przedsiębiorcy chętnie biorą w nich udział, dyskutują z ekspertami, dzielą się swoimi obawami.

Jak więc widać, fotowoltaika dla przedsiębiorstw cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, a dalsze prognozy na ten temat są optymistyczne. Niewykluczone, że za wzorem krajów sąsiednich również i w Polsce nadejdzie boom na te panele.

 

Instalacje fotowoltaiczne w Toruniu

Zainwestuj w Instalację fotowoltaiczną. Zmniejsz rachunki za prąd i nie przejmuj się podwyżkami cen. Bądź niezależny energetycznie!